Sådan gør vi

ØRELÆGERNES HØRECENTER

SPECIALISTER I HØRETAB

Sådan gør vi

Alle førstegangsbrugere undersøges af en ørelæge, som vurderer, om et høreapparat kan afhjælpe høretabet.


Audiologisten foretager en høreprøve og rådgiver på baggrund heraf om valg af høreapparater. I rådgivningen tages hensyn til den enkelte klients behov, høretabets omfang og karakter.


Hørecentrets daglige funktion of drift varetages af vores dygtige audiologist Mette. 

METTE SØNDERGAARD

Audiologist

Præcis tilpasning med REM teknologi - nyeste teknologi

De fleste høreklinikker tilpasser apparater alene ud fra gennemsnitlige antagelser om øregangen, som høreapparats-softwaren beregner for dem.


Vi bruger som en af de få klinikker i DK avanceret REM (real ear messurement) udstyr ved tilpasning.


REM målinger gør det muligt, at tage højde for den enkelte brugers øregangs konfiguration og giver et reelt billede af hvilken forstærkning, der er i øret.


Brug af REM sikrer optimale individualiseret indstilling af høreapparaterne for optimal hørelse og taleforståelse. 

Priser & tilskud

Høreapparater kan købes for selv et mindre beløb, afhængig af hvor avanceret et apparat der ønskes.

Nedenfor ses priser i forskellige teknologiniveauer. Niveauet der passer til dig, afhænger af dit høretab og hørebehov.

Basis

2.750 - 4.000 kr.

Mindre avanceret

4.000 - 5.500 kr.

Avanceret

6.500 - 8.000 kr.

Top-avanceret

8.500 - 10.500 kr.

Regionen yder et tilskud hvert 4. år, hvis man er berettiget til høreapparater.


Tilskud reguleres årligt. For 2024 er tilskuddet DKK 4.386 for det første øre og DKK 2.418 for det andet ( i alt DKK 6.804).


Udover det almindelige offentlige tilskud er der i visse tilfælde mulighed for at få dækket op til 85% af egenbetalingen ved hjælp af helbredstillægskort. Dette kan søges på Borgerservice. 


Sygesikringen “danmark” yder ligeledes tilskud til høreapparater, hvis man er aktivt medlem af gruppe 1, 2 eller 5.

Prøvetid

Det er rart at afprøve apparaterne i vante omgivelser for at sikre, at de lever op til forventningerne. Derfor er der altid prøvetid 30 dage efter tilpasningen. I denne periode kan apparaterne leveres tilbage til os uden omkostninger.

Høreapparater

Vi fører høreapparater i høj kvalitet fra Oticon, Phonak, Sivantos og GN Resound

Uanset hvilke apparater du vælger, er der altid 30 dages gratis prøvetid.